Centrální banka a její funkce

U nás v České republice máme dvou stupňový bankovní systém, to znamená, že nejvyšším orgánem bankovního systému je centrální banka, kterou řídí bankovní rada, ta je složena ze sedmi členů (1 guvernéra, 2 místoguvernérů a 4 členů), jejím cílem je samozřejmě měnová stabilita, držet kurz naší měny na vyváženém měřítku, důležité je, že není založena za účelem zisku. Pod centrální bankou jsou klasické obchodní banky. Centrální banka má samozřejmě spoustu povinností a pravomocí, které může a musí denně dělat. Společně se podíváme na několik funkcí, které tahle banka provádí.  

bankovky eura

 

Emise bankovek a mincí 

Tahle funkce znamená to, že centrální banka legálně rozhoduje o tom, jak naše bankovky či mince budou vypadat, rozhodují o velikosti, potisku či hodnotě. S touto funkcí je však spojeno i množství peněz, které banka vypouští tak zvaně “do oběhu”.  

Banka bank 

Jak již bylo zmíněno výše, centrální banka je takzvaně “banka bank”, je to prosté, je nadřazená všem ostatním bankám, je to taková jejich vedoucí, když se na to podíváme metaforickým pohledem. Obchodním bankám může udělovat, ale také i odebírat obchodní licence k provozu, pokud mají splněné všechny podmínky pro založení. Hlídá také, aby banky fungovaly tak, jak mají a neprováděly například až příliš riskantní operace, které by mohly mít za následek například krach a tím pádem i špatné hospodaření a zpronevěření finančních prostředků jejich klientů/ zákazníků. 

Banka

Banka vlády 

Jelikož je to nejvyšší orgán, který se stará o peníze, samozřejmě hraje roli i ve vládním sektoru. Co se vlády týče, tato banka spravuje všechny vládní bankovní operace, takzvaně řídí vládní peníze. Investuje státní peníze tak, aby to pro stát by co nejvýhodnější a pro stát s výsledkem zisku. Může se například rozhodnout, že bude investovat do zlata a nakoupí za finanční prostředky určité množství zlata jako investici.