Nezařazené

Na jakém principu pracuje klimatizace

Klimatizace je speciální technické zařízení, které zajišťuje cirkulací vzduchu jeho úpravu – ochlazuje jej, nebo zahřívá, a zbavuje přebytečné vlhkosti. Vždy se ovšem jedná o uzavřený okruh, nejde tedy o větrání, či výměnu vzduchu v místnosti, pouze o jeho úpravu. Z toho důvodu se také doporučuje alespoň částečně větrat a nespoléhat se pouze na regulaci teploty vzduchu, který se časem stává vydýchaným.
ventilační zařízení.jpg

Princip chladničky a mrazáku

Klimatizační jednotky jsou postaveny na principech výměny a přenosu energie, podobně jako všechna ostatní chladicí zařízení (chladničky a mrazicí boxy). V chladicím okruhu cirkuluje teplonosná látka, tzv. chladivo, a o jeho oběh se stará výkonný rotační (nebo scroll) motor-kompresor. Vhání do soustavy médium pod určitým tlakem.
tepelné čerpadlo.jpg
Sestávají z vnitřní a venkovní jednotky, v té vnitřní dochází k odpařování chladiva, čímž se médium ochlazuje, naopak ve vnější jednotce chladivo opět kondenzuje a svou teplotu (horkost) předává venkovnímu prostředí, z toho důvodu jsou také tyto jednotky umístěné vždy vně budovy. Vzduch zároveň proudí přes výparník, kde se zachytí určitá vlhkost, odtud je nutno zajistit odvod zkondenzované kapaliny. Klimatizace by měly podléhat pravidelnému servisu , zejména preventivním kontrolám. Zařízení je velice citlivé na teplotní výkyvy a mechanické namáhání provozními tlaky, doporučuje se alespoň jednou za rok provést i čištění celého okruhu.
bytový dům.jpg

Reverzní chod

V těchto případech jsou venkovní jednotky konstruovány s čtyřcestným reverzačním ventilem, který obrací podle potřeby chod okruhu do opačného směru, jednotka vnitřní tedy začne naopak topit a venkovní ochlazovat. Reverzní klimatizace se využívají v objektech, které se tímto způsobem přitápí, především v přechodném období podzimu a jara. Tím se v místnostech udržuje celoročně stabilní teplota vzduchu.

Sazba elektřiny

Lidé, kteří využívají klimatizace s tepelnými čerpadly pro reverzní chod, jejichž výkon kryje alespoň polovinu tepelných ztrát domu, mohou požádat o zvýhodněnou sazbu elektrické energie pro chod tepelného čerpadla D 55. Jedná se o speciálně upravenou sazbu pro 22 hodin levnějšího tarifu a 2 hodin běžné sazby. Tarify jsou však přidělovány dle místních podmínek a dodavatelé je mívají odlišné, veškeré podrobnosti se dozvíte na příslušné informační telefonní lince.