Stěhování levně a po Praze?

Záleží na tom, co je pro koho drahé a co laciné, levné. Ve srovnání s konkurenčními firmami provádí naše vzorová firma stěhování po Praze levně. Onou vzorovou firmou je Mamut s.r.o. Její sídlo je v Ústí nad Labem, ale pobočky má na mnoha místech v Čechách. Od Plzně, přes Mělník, Hradec Králové až po Liberec. A jelikož tato společnost nepatří zrovna mezi nejmenší, není pro ni problém, realizovat jakékoliv stěhování nejen po celé České republice, ale i do a ze zahraničí.

O peníze jde v první řadě

Stěhování po Praze levně je doménou této společnosti. Tento region, toto místo působnosti velice dobře znají. Jsou si vědomi i různých úskalí hlavního města Prahy, které se v jiných sídelních městech nevyskytují. Nikde, v žádném jiném městě není zapotřebí vyřizovat pro realizaci stěhování tolik výjimek a povolenek jako v Praze. To vše pracovníci společnosti znají a dokáží se v této speciální problematice orientovat.

Tyto záležitosti s povolením vjezdu, přechodným parkováním stěhovacího vozu, povolením vjezdu zařizuje manager stěhování, který je přidělen zákazníkovi společně s prvními kroky při realizování stěhování.

Stěhování

Manager je se zákazníkem od doručení poptávky na stěhování. Seznámí se s oběma místy. Jak s místem odkud se bude zákazník stěhovat, tak s místem cílovým. Posoudí rozsah stěhování. To znamená, že spočítá kusy nábytku, zjistí jeho rozměry. Odhadne potřeby transportních beden a dalšího příslušenství, čímž zákazníkovi značně pomůže pro přestěhování osobních věcí. Rovně zajistí dostatek obalového materiálu, aby stěhované předměty nepřišly k úhoně. Je-li to zapotřebí, navrhne výrobu speciálních obalů pro netypické předměty a nábytek.

Povinností managera je rovněž zajisti odborné odpojení audiovizuální a výpočetní techniky. V cílovém místě se zákazníkem dohodne rozmístění nastěhovaných věcí. Po této „rekognoskaci“ terénu předloží zákazníkovi cenovou nabídku. Po jejím přijetí je možné dohodnout přesný čas stěhování a celou akci začít.