Nezařazené

Řím- vznešené město na Tibeře

Řím se nachází asi dvacet sedm kilometrů od pobřeží Středozemního moře. Tato vznešená metropole je největší italské a čtvrté nejlidnatější město v EU. Zároveň je to politické, hospodářské a kulturní centrum, které je mimořádně bohaté na umělecké a historické památky. Rozsáhlé historické centrum, které se v Římě nachází, je součástí Světového dědictví UNESCO.

památník

Nejstarší město v Evropě

Řím je také jedno z nejstarších evropských měst. Bylo založeno před více jak dvěma tisíci sedmi sty lety. Po staletí bylo též hlavním městem Římské říše, která byla nejmocnější evropská mocnost starověku. Stalo se centrem křesťanství a dodnes je poutním místem. Na území města se rovněž nachází samostatný stát Vatikán, který je sídlem papeže, hlavy katolické církve.

schody

Historie Říma- Etruskové

S historií tohoto starobylého města se zde můžeme setkat na každém kroku. Dochované památky Říma jsou staré více než dvě tisíciletí. Řím vznikl spojením několika osad, a později, počátkem sedmého století před naším letopočtem zde vládli etruští králové. Po roce pět set devět před naším letopočtem jsou však etruští králové vyhnáni a vzniká zde římská republika. Ve čtvrtém století před naším letopočtem dostalo město první kamennou hradbu.

řím

Do prvního století našeho letopočtu se Římská říše zmocnila velké části Španělska, severní Afriky a Řecka. Během vlády Julia Césara se z města již stává reprezentativní střed říše. Do té doby bylo město pouze cihlové. Za vlády Césara však ve městě vznikli veřejné budovy, fóra, lázně, cirky a také paláce. Vše se stavělo z mramoru, který byl nově hlavním stavebním materiálem. Za vlády Césara se narodil též Ježíš Kristus. V souvislosti s novým náboženstvím se právě Řím stal centrem křesťanství. Roku čtyři sta deset je však město Řím dobyto Vizigóty, neboť již po několik set let jeho význam upadal.